navigatie overslaan

Zwolle Marketing werkt, aan de hand van het Zwolle Kompas aan de bestemmingsontwikkeling van Zwolle. Hiervoor maken we gebruik van de diensten van MarketingOost. Het team van Zwolle Marketing zorgt dat de diensten van MarketingOost goed aangesloten zijn bij de behoeften van de Zwolse stakeholders. En zorgt anderzijds dat de kennis en expertise van de diensten ingezet worden bij ondernemers, gemeente en andere samenwerkingspartners.

Strategie, Onderzoek en Innovatie

De afdeling Strategie, Onderzoek en Innovatie ontvangt jaarlijks een bijdrage van Gemeente Zwolle voor haar activiteiten. Doordat zowel provincie als gemeenten/regio’s gezamenlijk het data-programma financieren, kunnen veel werkzaamheden overkoepelend worden opgepakt en ingezet worden voor ondernemers, overheden en andere organisaties Overijssel-breed.

Lees meer

Destinatieontwikkeling

Samen werken we aan een bewuste bestemming. Dat betekent dat groei in toerisme en recreatie in balans blijft met de leefbaarheid van de stad en dat ondernemers de kans krijgen te groeien en een boost te geven aan economie en werkgelegenheid, zonder dat dit negatieve gevolgen heeft voor natuur en bewoners.

Lees meer

Branding

Met onze inzet op branding inspireren we bezoekers en bewoners voor een optimale vrijetijdsbeleving. We doen dit op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau. Het portal hiervoor is VisitZwolle.com.

Lees meer